BANSUAN RUN 2018

ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครแล้ว

สำหรับท่านที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้ แต่ได้ทำการโอนเงินมาแล้วสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวักชลบุรี ได้จัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 1 เมษายน 2561 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ถนนพระยาสัจจาหน้าอาคารอนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยจะใช้เส้นทางถนนพระยาสัจจาวิ่งมุ่งหน้าเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกไฟแดงถนนโรงพยาบาลเก่ามุงหน้าสู่ชายทะเล เพื่อขึ้นสะพานชลมารควิถีแล้วย้อนกลับมาบรรจบที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยระยะทางการวิ่ง 6.5 กิโลเมตร ค่าสมัครราคาท่านละ 400 บาท รายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป

ช่องทางการบริจาคเงินเผื่อร่วมโครงการ

เจ้าหน้าที่จะทำการตั้งจุดรับบริจาคบริเวณกองอำนวยการหน้าเทศบาลเมืองบ้านสวน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการบ้านสวน RUN 2018 ได้ ท่านสามารถสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในเทศบาลเมืองบ้านสวนตามเลขบัญชี บ้านสวน RUN 207-0-49465-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

กำหนดการ

 • วันที่จัดกิจกรรม 1 เมษายน 2561
 • ปล่อยตัว: เวลา 6.00-8.00 น.

การตัดตัว (Cut-Off Point)

 • จะมีการตัดตัวนักวิ่งที่เวลา 1.30 ชม. (7.30 น.)

เส้นทางการวิ่งและการจราจร

ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินแล้วจะได้รับ

 • เสื้อ BANSUAN RUN 2018 จำนวน 1 ตัว (รับได้ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน)
 • Bib
 • เหรียญ (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • คูปองอาหาร (เมื่อเข้าเส้นชัย)

ขนาดเสื้อ BANSUAN RUN 2018

 • SS รอบอก 32 นิ้ว
 • S รอบอก 34 นิ้ว
 • M รอบอก 36 นิ้ว
 • L รอบอก 38 นิ้ว
 • XL รอบอก 40 นิ้ว
 • 2XL รอบอก 42 นิ้ว
 • 3XL รอบอก 44 นิ้ว
 • 4XL รอบอก 46 นิ้ว

**หมายเหตุ เสื้อที่ใช้ในการวิ่ง BANSUAN RUN 2018 ผลิตตามยอดการสมัครเท่านั้น (ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระค่าสมัครแล้วเท่านั้น ถึงจะได้รับเสื้อในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม)

 

วันและเวลาในการรับเสื้อ

 • วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-20.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-22.00 น.

โดยท่านสามารถมารับเสื้อได้ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รางวัลประกอบด้วย (ถ้วยรางวัลรวม 38 รางวัล)

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภท Overall ชาย/หญิง

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ /ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 / ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ชาย/หญิง

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ /ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 / ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  รุ่นอายุ 20-29 ปี ชาย/หญิง

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ /ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 / ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ /ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 / ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ /ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 / ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ /ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 / ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  รุ่นอายุ 60 ปีขึ้น ชาย/หญิง

 • ประกาศนียบัตรลำดับที่ 1-3 ของทุกรุ่น
 • ของที่ระลึก 1-50 (รวม)
 • เหรียญ (สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกท่าน)

 

***หมายเหตุ

 • นักวิ่งที่ได้รับถ้วยรางวัลจากรุ่นทั่วไปแล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับถ้วยรางวัลเฉพาะรุ่น โดยจะเลื่อนผู้ที่ได้รับรางวัลรุ่นนั้นๆขึ้นมารับแทน 

*ข้อมูลจะอัพเดทเพิ่มเติมต่อไป